avís legal

Sobre el contingut d’aquest web

Els textos, les rutes i la idea i disseny d’aquest projecte així com les fotografies de l’apartat Set mirades, pertanyen al seu autor, Pere Cowley Capella, sempre que no s’indiqui el contrari. En podeu disposar lliurement sempre que se’n reconegui l’autoria de manera apropiada i explícita, mencionant l’autor i el nom del web, i proporcionant un enllaç a la llicència Creative Commons, indicant-hi si s’hi ha fet cap canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d’una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l’ús que en feu. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials. Si traduïu, remescleu, transformeu o creeu a partir del material original, no podeu difondre el material modificat.

Privadesa

Les dades facilitades per les persones usuàries podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Pere Cowley Capella i la finalitat dels quals és només de suport a l’usuari. Les persones interessades podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça esmentada o al correu electrònic rutes.pladebarcelona@gmail.com. L’enviament de dades a través dels formularis inclosos al web implicarà el consentiment exprés de l’usuari o usuària per tal que rutes.pladebarcelona faci les cessions de les seves dades de caràcter personal a totes les persones que calgui per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat.